Электрические тепловые пушки

elektricheskaya-teplovaya-pushka-resanta-tep-2000
2110 руб.

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-2000

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-2000 (220В, 650-2000Вт, 9,1А)

elektricheskaya-teplovaya-pushka-resanta-tep-2000k
2100 руб.

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-2000К

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-2000К (220В, 2000Вт, 9,1А

tep2000h
2030 руб.

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-2000Н

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-2000Н (220В, 2000Вт, 9,1А)

elektricheskaya-teplovaya-pushka-resanta-tep-3000
2500 руб.

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000 (220В, 3000Вт, 13,6А)

elektricheskaya-teplovaya-pushka-resanta-tep-3000k
2060 руб.

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К (220В, 3000Вт, 13,6А)

tep3000h
2460 руб.

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000Н (220В, 3000Вт, 13,6А)

elektricheskaya-teplovaya-pushka-resanta-tep-5000
3660 руб.

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000 (380В, 5000Вт, 7,6А)

elektricheskaya-teplovaya-pushka-resanta-tep-5000k
3750 руб.

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000К

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000К (380В, 5000Вт, 7,6А)

tep-5000k1
3250 руб.

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000К1 ОДНОФАЗНАЯ

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000К1 (220В, 5000Вт, 7,6А)

elektricheskaya-teplovaya-pushka-resanta-tep-9000
4960 руб.

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-9000

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-9000 (380В, 9000Вт, 13,6А)

elektricheskaya-teplovaya-pushka-resanta-tep-9000k
4330 руб.

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-9000К

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-9000К (380В, 9000Вт, 13,6А)

elektricheskaya-teplovaya-pushka-resanta-tep-15000k
10410 руб.

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-15000К

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-15000К (380В, 110-15000Вт, 21,7А)